maj, 7 2023

Vår Mission

'MedTrygg Farmaceutiska' existerar för att ge dig en tillförlitlig och vetenskapligt grundad informationskälla gällande läkemedel och sjukdomar. Vi strävar efter att vara din första referenspunkt när du söker kunskap om hur olika substanser påverkar kroppen, samt hur man navigerar genom komplexiteten av sjukvårdens värld. Genom forskningsbaserad information och klargörande av vetenskapliga rön, hjälper vi dig att bygga en fundament för välgrundade beslut om din hälsa och välbefinnande. Denna del av vår verksamhet kräver ett ständigt uppdaterande och säkerställande av data för att kunna presentera det senaste och mest pålitliga inom farmaceutisk vetenskap. Vi engagerar experter och samarbetar med hälso-och sjukvårdsorganisationer för att säkerställa att den information som delas är relevant och aktuell.

Våra Värderingar

Integritet står i fokus för allt vi gör. Patienternas och användarnas tillit är avgörande för oss, och det är en förtroendefull relation vi eftersträvar genom transparens och ansvar. 'MedTrygg Farmaceutiska' tar avstånd från vilseledande information och löften som inte kan hållas. Vi auktoriserar varje informationsstycke som publiceras för att försäkra oss om att det håller en professionell standard och ger verkliga värden till våra användare. Vår tillämpning av etiska riktlinjer säkerställer att vi hela tiden fungerar i användarnas bästa intresse och främjar en kultur av uppskattning för kunskap och lärande inom hälso- och sjukvård.

Grundaren Fredrik Lundqvist

Fredrik Lundqvist är en passionerad entreprenör med en betydande bakgrund inom farmaceutisk vetenskap. Han startade 'MedTrygg Farmaceutiska' med ambitionen att öka tillgängligheten av trovärdig hälsoinformation på nätet. Fredrik förstår de utmaningar som människor står inför när de söker råd och vägledning om sina mediciner och behandlingar. Genom sitt arbete har han etablerat en plattform som kombinerar djup vetenskaplig insikt med enkel och begriplig kommunikation. Som en dedikerad förespråkare för medvetenhet och självförvaltning inom hälsan, leder Fredrik teamet mot att producera material som gör komplexa ämnen tillgängliga och relevanta för den breda allmänheten.