maj, 7 2023

Introduktion till GDPR

'MedTrygg Farmaceutiska' förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Denna GDPR-sida har utformats för att ge dig tydlig och förståelig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) för att säkerställa att dina personliga uppgifter är skyddade och att behandlingen av dem sker på ett lagligt och korrekt sätt. Denna sida ger dig en omfattande översikt över våra principer och rutiner för dataskydd, dina rättigheter som registrerad användare och vårt åtagande om att bevara din integritet.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att kunna ge dig en personlig och anpassad användarupplevelse. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namn, kontaktinformation och information om din användning av webbplatsen. Syftet med insamlingen är att förbättra våra tjänster, utföra kundkommunikation och säkerställa att vi kan uppfylla våra lagliga förpliktelser.

Hur vi använder dina personuppgifter

I enlighet med GDPR använder 'MedTrygg Farmaceutiska' dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka de samlats in. Vi använder dina uppgifter för att hantera våra tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för analytiska och statistiska ändamål. Vi ansvarar för att dina data inte kommer i orätta händer och tar alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Delning av personuppgifter

Vi delar aldrig dina personuppgifter med obehöriga parter utan ditt uttryckliga samtycke. Endast behörig personal har tillgång till dina uppgifter och vi samarbetar endast med betrodda partners som åtar sig att följa GDPR:s lagkrav. Eventuell överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med gällande lagstiftning och säkerhetsstandarder.

Dina rättigheter enligt GDPR

Som registrerad har du rätt att få tillgång till, rätta till, begränsa behandling av, protestera mot, begära radering av, eller flytta dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på [email protected]. Vi åtar oss att snabbt svara på och hantera alla förfrågningar enligt GDPR.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående vår hantering av personuppgifter, tveka inte att kontakta oss. Du kan nå oss på: