maj, 7 2023

Integritetspolicy för MedTrygg Farmaceutiska

Välkommen till MedTrygg Farmaceutiska. Ditt privatliv och skyddet av dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. På den här sidan finns detaljerad information om hur vi hanterar och skyddar information som vi samlar in från användare av vår webbplats. Vår integritetspolicy förklarar de åtgärder vi vidtar för att säkerställa din integritet, samt dina rättigheter i förhållande till denna information. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant för att förstå våra praxis och hur vi strävar efter att upprätthålla ditt förtroende. Att hålla oss informerade om dina integritetsbehov hjälper oss att erbjuda en bättre och mer personlig service.

Insamling och användning av personlig information

När du besöker MedTrygg Farmaceutiska kan vi samla in personlig information såsom namn, kontaktuppgifter och andra nödvändiga uppgifter. Denna information hjälper oss att kommunicera med dig och att förbättra vår webbplats och tjänster. Vi kan också använda denna information för att skicka uppdateringar, nyhetsbrev eller annan relevant information som kan vara av intresse för dig. Vi samlar bara in information som är nödvändig för de ändamål för vilka den samlas in och vi försäkrar att vi inte samlar in överflödig information.

Säkerhet och skydd av personlig information

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning, förändring eller förstöring. Våra säkerhetsprotokoll innefattar både fysiska och elektroniska hinder för att skydda dina uppgifter. Vi använder även kryptering och andra tekniker för att säkerställa att din information förblir privat och säker. Genom kontinuerlig utbildning av vår personal och regelbundna säkerhetsöversyner strävar vi efter att hålla din information så säker som möjligt.

Tillgång till och rättelse av personlig information

Vi respekterar din rätt att få tillgång till, korrigera eller begära radering av din personliga information. Om du har frågor om vilken information vi har om dig eller om du vill uppdatera eller korrigera denna information, vänligen kontakta oss via [email protected]. Vi kommer att svara på din förfrågan så snabbt som möjligt och inom de tidsgränser som fastställts av gällande lagstiftning.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Du kan nå oss på följande adress: