maj, 7 2023

Allmänna villkor

"MedTrygg Farmaceutiska" erbjuder information och tjänster under förutsättning att du godkänner dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor fullt ut. Information som tillhandahålls på denna webbplats är avsedd för generell vägledning och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning. Innehållet på "MedTrygg Farmaceutiska" ska användas som en resurs och ska inte användas som enskild grund för hälsobeslut. Webbplatsen förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkor och riktlinjer utan föregående meddelande. Användare förväntas regelbundet granska dessa villkor för att säkerställa fortsatt överensstämmelse.

Varje användare är ansvarig för att skydda sin egen datorutrustning och data och "MedTrygg Farmaceutiska" ansvarar inte för skador som uppstått genom användning av webbplatsen. Vi är händigt engagerade i att skydda integriteten för våra användare och säkerheten på vår plattform. Användare som upptäcker säkerhetsproblem eller misstänker missbruk av tjänster förväntas rapportera detta omedelbart via e-post till [email protected].

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på "MedTrygg Farmaceutiska", inklusive texter, grafik, bilder, logotyper och mjukvara, är skyddat av upphovsrätt och tillhör webbplatsen eller dess licensgivare. Kopiering, distribution, återpublicering, nedladdning, visning eller sändning av innehåll från denna webbplats är strikt förbjudet utan skriftligt medgivande från rättighetsinnehavaren. Användare får endast ladda ner eller skriva ut innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvarsbegränsning

"MedTrygg Farmaceutiska" tar stor hänsyn till noggrannheten och relevansen av det innehåll som presenteras på webbplatsen. Trots detta kan vi inte garantera att all information är fullständig, korrekt eller aktuell. Vi frånsäger oss därför allt ansvar för direkta, indirekta, incidentella, följdskador eller andra typer av skador som kan uppstå till följd av användning av, eller oförmåga att använda, informationen på denna webbplats.

Användning av information

Användare får inte använda informationen på "MedTrygg Farmaceutiska" för olagliga eller obehöriga ändamål. Det inkluderar obehörig användning, ändring, reproduktion av webbplatssinnehåll eller störning av webbplatsens säkerhetsmekanismer. Vid misstanke om obehörig användning förbehåller sig webbplatsen rätten att vidta rättsliga åtgärder.

Ändringar i användarvillkoren

"MedTrygg Farmaceutiska" förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa användarvillkor. Användarens fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar innebär ett godkännande av de nya villkoren. Användare uppmanas att regelbundet granska villkorsidan för att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar.

Kontaktinformation

För frågor eller funderingar gällande användarvillkoren, vänligen kontakta Fredrik Lundqvist via e-post: [email protected], eller på adressen:

Fredrik Lundqvist
Stortorget 9
211 22 Malmö
Sverige